Läs mer

Seminarium med fokus vägtransporter

Vägtransporter i fokus- webbsänt seminarium, 18 september, 2020 Välkommen till ett riktigt bra program med fokus på vägtransporter!

Läs mer

Program: Vi börjar med en utblick, hur utvecklas väg- och citytransporterna globalt och hur kan man arbeta för att möta utvecklingen regionalt och lokalt.

Därefter går vi in på två konkreta och aktuella frågor med potentiellt stor påverkan på landsvägstransporterna:

Ny EU-lagstiftning - ”Mobility package 1” med ändrade regler för kör- och vilotider, cabotage med mera.

Utrullningen av BK4-vägnätet - Hur ser Trafikverkets strategi ut och hur kommer det att påverka Transportföretagen och specifikt oss i Östergötland.

Vi diskuterar slutligen en regional fråga om godsobalanser, där flera aktörer upplever att det finns en brist på distributionsbilar som kan köra gods från de stora lagren framförallt i Norrköping.

Medverkar gör bl. a Christian Mineur, Trafikverket, Göran Arkler, Transportindustriförbundet, Daniel Moback, WSP och Mats Abrahamsson, Linköpings Universitet.

Välkommen till ett fullmatat Logistikiamöte!

Plats: Webbsänt seminarium, en länk till sändningen skickas till din mailadress inför seminariet.

Tid: Fredag 18 september, kl. 09.00-12.00 . Anmälan: Senast 17 september via denna länk.

Seminariet är kostnadsfritt, frågor kan ställas till Sofia Svensk, sofia.svensk@norrkoping.se

Region Östergötland lanserar matchningssida

Många företag märker av stora nedgångar med anledning av coronaviruset, medan andra har ett extra behov av arbetskraft just nu. Nu finns en ny webbtjänst i Östergötland för att förmedla kontakt mellan företag med olika behov. Tanken är att företag ska kunna hitta nya vägar till uppdrag eller kunna utbyta arbetskraft för att klara sig igenom den svåra kris som många just nu genomlider.

Läs mer på www.matchajobben.nu

Läs mer

www.matchajobben.nu kan företag som söker uppdrag, eller har arbetskraft tillgänglig, lägga upp vad de kan erbjuda. På samma sätt kan företag som söker arbetskraft, eller vill köpa andra tjänster, lägga upp sina behov. Det kan till exempel handla om företag som kan ta uppdrag inom områden som inte har varit deras primära arbetsområde tidigare eller företag som på grund av ökad belastning har konkreta rekryteringsbehov. Även offentliga organisationer kan använda webbtjänsten och den är öppen för alla, så även privatpersoner kan se det som läggs upp där.

Företagen fyller i ett formulär på webbplatsen med sina uppgifter och informationen publiceras så snart den är granskad. Alla företag kan söka bland det andra har lagt upp i tjänsten för att hitta samarbetsparter. Region Östergötland har avsatt personella resurser för att granska och hantera informationen som skickas in, och den gruppen nås på matchajobben@regionostergotland.se. Ansvaret för sidan ligger hos enheten för tillväxt i Region Östergötland.

Samordnad varudistribution halverar livsmedelstransporter

Samordnad varudistribution kan ge både effektivitets- och miljövinster. I Norrköping har man lyckats att mer än halvera sina livsmedelstransporter. Kommunens matvaror körs nu också ut med klimatvänliga lastbilar och distributionscentralen drivs med solceller.

Läs mer i Svensk Åkeritidning >>

Logistikcenter med miljöprofil planeras i Norrköping

Logistikexperten Almroths vill uppföra ett logistikcenter med miljöprofil i Norrköping. Målet är att centret ska samla över hundra större och mindre e-handlare i ett hållbart e-handelsflöde. Satsningen väntas skapa minst 500 nya arbeten.

Läs mer på Intelligentlogistik.com >>

Länets första mack för flytande biogas har öppnat

Ett steg närmare att klimatsäkra den alltmer ökande tunga trafiken på våra vägar - Östergötlands första mack för flytande biogas har öppnat i Mjölby.

Läs hela nyheten på Corren.se >>

Läs mer