Östergötland - En hållbar och stark logistikregion

I Östergötland är logistik ett av fem prioriterade styrkeområden i den samlade regionala utvecklingen. Förutom utmärkta geografiska förutsättningar och god infrastruktur finns den ”akademiska motorn” med stark forskning och utbildning på olika nivåer. Linköpings universitet, med verksamheter både i Linköping och Norrköping, har en tydlig koppling till näringsliv och offentlig sektor. Dessutom är regionen under stark utveckling, inte minst pådrivet av den planerade Ostlänken

Företagandet med koppling till logistik har en stor bredd i vårt län. Infrastrukturen och det starka geografiska läget har dragit till sig många företag och fortsätter att attrahera nya etableringar med stora godsvolymer. Andra företag har en bakgrund som avknoppningar från Linköpings universitet, ofta med koppling till tjänster, system eller teknik. Bredden av företag täcker hela skalan och många deltar aktivt i olika utvecklingssammanhang och utgör därmed en viktig del av tillgänglig kunskap och utvecklingsmiljö.

Gemensam arena för logistikfrågor

Med Logistikkluster Östergötland har vi skapat en gemensam arena för logistikfrågor och stärker därmed ytterligare regionens position som en nod för hållbar tillväxt med logistik som en viktig resurs

Våra mål är:

  • Öka företagens och regionens konkurrenskraft
  • Stimulera miljöfokus och energieffektivisering
  • Främja hållbarhet
  • Skapa en gemensam plats för samverkan och utveckling
  • Utveckla en regional logistikstrateg

 

Logistikkluster Östergötland är ett samarbete mellan Norrköpings och Linköpings kommuner, Region Östergötland, Linköpings universitet och Norrköpings Hamn. Projektet finansieras av Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).