Främja jämställdhet, integration och mångfald

I Sverige och inom EU finns en politisk ambition att verka för långsiktiga förändringar i samhället. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska öka, integrationen ska förbättras och mångfalden öka i samhällets olika delar och arenor.  Det är stora och visionära förhoppningar om ett hållbart och inkluderande samhälle på en politisk nivå, men för många företag är det i ökande utsträckning faktisk en pragmatisk och affärsdriven nödvändighet. Det handlar om att kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare och bygga effektiva team, vilket kräver välfungerande arbetsplatser och tillgång till alla ”grupper” på arbetsmarknaden. Det handlar också om trovärdighet gentemot kunder och andra affärspartners i hållbarhetsredovisningar och annan kommunikation.

Konkret planerar vi för att lyfta frågor såsom ”fler kvinnliga yrkeschaufförer” eller ”enkla arbeten i logistikföretagen för nysvenskar med högre trösklar till arbetsmarknaden”.