Stimulera miljöfokus och energieffektivisering

Utsläpp av miljöskadliga ämnen och växthusgaser från transporter är ett stort problem och det ligger ett tungt ansvar på branschen att minska sin miljöpåverkan. Det kan naturligtvis handla om stora förändringar och investeringar. Men mycket av miljöarbetet handlar om enkla och mindre förändringar i beteende och arbetssätt. För många företag är det ändå svårt att orka driva frågorna när vardagens mer akuta behov ständigt kräver uppmärksamhet. Gemensamma regionala satsningar på utbildning och stöd, kan då vara det som krävs för att ta de första stegen.

Frågor som ligger nära till hands för logistikklustret att arbeta med handlar om utbildning, att öka medvetandet och att på olika sätt driva på för förändring, t ex:

  • Kommunicera forskning och framsteg inom teknik, bränsle och relaterade hållbarhetsfrågor
  • Stödja företag i energieffektivisering och omställning
  • Hur kan köpare och säljare av transporttjänster tillsammans utveckla avtal och samverkan för en minskad miljöbelastning, t ex genom bränslebyten, samlastning eller ökad fyllnadsgrad?
  • Hur kan samhälle, akademi och företag samverka för snabbare utbyggnad av infrastruktur för t ex flytande fordonsgas och laddning av elfordon
  • Citylogistiklösningar är på frammarsch i hela Europa med goda förutsättningar till en positiv miljöutveckling i städerna. Via LiU har vi i regionen en mycket stark akademisk bas för att stödja en sådan utveckling i våra städer