Ett fysiskt kluster

Det långsiktiga målet är att etablera Logistikkluster Östergötland som en fysisk plats – En myllrande klustermiljö med företagspark, konferensverksamhet och en stark utvecklings- och innovationsdel som utgör motor i verksamheten. På Vreta Kluster utanför Linköping finns sedan flera år en verksamhet som kan stå modell för en vision. Förutom det hundratal personer som har sin arbetsplats på något av de 30 företagen i klustret, kommer tusentals personer hit varje år och deltar på något av de många möten och seminarier som äger rum här. Det är ofta ett brett deltagande med företagare, politiker, tjänstemän och forskare som möts och bryter sina perspektiv. (www.vretakluster.se)

Väkommen att delta!

Om Logistikkluster Östergötland kommer att se ut och fungera som Vreta Kluster vet ingen ännu, det återstår att ta reda på under projekttiden - och vi vill ha din input! Många frågor behöver besvaras och ska det bli en regional angelägenhet behöver också många kliva på tåget och vilja bidra.

Utan företag och människor, inget kluster!

  • Vilken typ av verksamhet – bara kontor och möten eller samlokaliserat med någon form av fysisk verksamhet?
  • Vilka företag vill (och ska få) etablera sig på klustret?
  • Lokalisering, typ av lokaler, expansionsmöjligheter?
  • Fastighetsägare?
  • Affärs/finansieringsmodell?
  • Organisation, styrning, ledning, huvudmannaskap?

 

Frågan om det fysiska klustret drivs som ett delprojekt och kommer att omfatta workshops, intervjuer och ett brett förankringsarbete.